bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
behajtani tilos

donotwait
donotenter
donotstop
protectedroad
stop

Közúti jelzések teszt


Behajthat-e délelőtt 10 órakor a táblával megjelölt útszakaszra?

Nem.

Igen.

Csak célforgalomban.

Autópályán egy ilyen táblához érkezik. Mekkora távolság után várható a veszélyes hely kezdete?

150...250 m-re.

50...100 m-re.

250...500 m-re.

Mit jelez ez a tábla?

Az autópálya végét.

Az autóút végét.

A főútvonal végét.

Kerékpárjával közlekedhet-e az e táblával megjelölt úttal párhuzamosan futó úttesten?

Nem, ilyen esetben mindig a kerékpárúton kell haladnia.

Csak akkor, ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma az Ön továbbhaladását akadályozná.

Igen, szorosan az úttest szélén, ha a gépjárműforgalmat lényegesen nem akadályozza.

A táblával jelölt úton közlekedik. Számíthat-e arra, hogy ellenőrzés céljából megállítják motorkerékpárját?

Igen.

Nem.

Mire kell vigyáznia ennél a közúti jelzésnél?

Az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényege-sen rosszabb állapotban van.

Az úton a járművek kerekei - az úttest laza szerkezete miatt - kavicsfelverődést idézhetnek elő.

Az útpadkára hajtani veszélyes.

Szabad-e hátramenetet végezni - az úttest széléhez, illetve a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve - az egyirányú forgalmú úton?

Igen.

Nem.

Áthajthat-e az ilyen útburkolati jelen?

Igen.

Nem.

Ráhajthat-e másik útról az autópályára vagy autóútra az elromlott járművet vontató gépjárművel?

Igen.

Nem.

Tiltja-e ez a tábla az előzést?

Igen.

Nem.


Új tesztsor